Skip to main content

Eğitim ve İş Dünyası Bir arada: Bütünleşik Staj Programı

Sabancı Üniversitesi “Bütünleşik Staj Programı” kapsamında öğrencilere gerçek hayata hazırlayıcı, uygulamalı ve uzun dönemli bir eğitim ortamı sunar.

Öğrencilerimiz, yaz döneminde kurum ve kuruluşlarda yürütülen projelerde stajlarını gerçekleştirirler.Bütünleşik Staj Programı kapsamında ise, öğrencilerimiz stajlarının bitişini takiben, projelerine güz ve bahar dönemlerinde 4. sınıf "Bitirme Projesi" olarak (ENS 491-ENS 492) devam ederler.  Bu sayede “uygulamalı bir eğitim ortamı”nda bulunarak iş dünyası ile uzun dönemli bir yakınlaşma fırsatı yakalarlar. Öğrenciler takım halinde çalışmanın uygulamalı örneklerini de tecrübe ederler.

Program Kuruma Ne Sağlayacak?

  • Yarı zamanlı işgücü sağlanması
  • İyi öğrencileri tanıma ve değerlendirme yaparak, çalışan konusunda alt yapı oluşturması
  • Öğretim üyelerinin de içinde bulunduğu, bilimsel birikimlerin paylaşıldığı ortam sağlaması
  • İhtiyaç halinde üniversite laboratuvarlarının kullanılması
  • Üniversite, kurum ve öğrencinin üçlü emeğinin TEYDEB veya SAN-Tez’e dönüşebilmesi

Program Öğrenciye Ne Sağlayacak?

  • Öğrencinin mezuniyet öncesi, staj ötesinde iş tecrübesi edinmesi
  • Staj kapsamında çalışılan konuda, ilgili firmalarda bitirme projesi ile birlikte daha fazla yarı zamanlı, profesyonel- iş tecrübesi edinme şansı
  • İş hayatını ve ilgili sektörü tanıma ve yakınlaşma fırsatı

Süreç

1. Kurum Başvurusu

Kurumlar proje konularını “Başvuru Formu”nu doldurarak Staj Ofisi ile paylaşırlar. Her proje formu öğretim üyelerimizden oluşan bir komite tarafından incelenir ve lisans öğrencilerimiz için uygunluğu belirlenir.

2. Proje Pazarı

Uygun bulunan projelerin tanıtımı için kurumlar Mart ayında düzenlenen Proje Pazarı’na davet edilir, kurumlar projelerinin ayrıntılarını öğrenciler ve öğretim üyeleri ile paylaşırlar.

3. Proje Takımlarının Oluşturulması

Projelerin içeriklerine bağlı olarak öğrenciler her projeye tek kişi olarak başvuruda bulunabildikleri gibi 4-5 kişilik proje takımları halinde de başvuru yapabilirler.

4. Proje Fuarı

Öğrenciler, Staj Ofisi tarafından düzenlenen “Proje Fuarı”na katılarak çalışmalarını poster şeklinde sergilerler. Bu fuara, sürece katılan kurumlarla birlikte katılmamış olanlar da davet edilir. Bu sayede yapılan tüm çalışmalar öğretim üyeleri, kurumlar ve diğer öğrencilerle paylaşılarak bilgi ve deneyimler paylaşılır.