Şule Yalçın

 

Şule Yalçın – Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme Müdürü

suleyalcin@sabanciuniv.edu
Tel: 0216 483 9085
Ofis: Rektörlük G031

  • Kariyer geliştirme çalışmaları ve etkinlikleri yönetimi
  • Kariyer gelişimi odaklı ulusal ve uluslararası projelerin koordinasyonu
  • Ulusal ve Uluslararası Staj süreçleri yönetimi
  • Mezuniyet ekinlikleri yönetimi (Mezuniyet Töreni ve Mezunlar Buluşmaları)
  • Mezunlar Derneği (SUMED) koordinasyonu
  • Mezun veri tabanı yönetimi
  • Mezun algı araştırmaları
Turkish