Ana içeriğe atla

YBF tarafından lisans öğrencileri için sunulan kredisiz staj dersleridir.

2022-2023 Akademik Yılı itibarıyla YBF lisans programları öğrencileri zorunlu stajlarını yeterli sürenin olması ve ders ön koşullarının sağlanması koşuluyla dönem arasında yapabileceklerdir. Öğrenciler staj dersine ders ekleme-bırakma tarihlerinde online kayıt olabilirler.

YBF staj dersi önkoşulu "PROJ 201 veya PROJ 102 Proje" dersleri ve ENG 300 dersidir.

YBF staj dersine kayıt olabilmek için YBF Lisans Diploma Programına yerleştirilmiş olmak  gerekmektedir. Bu maddenin istisnası ancak Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleşir.

YBF staj dersinden başarılı olmak, YBF öğrencileri için mezuniyet koşuludur. Öğrencinin geçerli bir mazereti olması ve mazeretlerinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde; yaz okulu final not girişlerinin son gününe kadar staj ders kayıtlarında düzenleme yapılabilir. Dersi bırakan öğrenciler mezuniyet için dersi tekrar almak zorundadırlar.     

2022 - 2023 Akademik yılı itibariyle YBF öğrencileri Güz ve Bahar Dönemi arasında zorunlu stajları için yeterli sürenin olması (min. 20 iş günü) ve dersin ön koşullarını sağlamaları durumunda zorunlu stajlarını yapabilirler. Staj Dersine, Güz Dönemi Ders Ekleme - Bırakma tarihlerinde online kayıt olabilirler.

Staj dersine kayıtlı YBF öğrencileri için staj süresi en az 20 iş günü ve bölünemez.  Resmi tatiller staj süresine dahil değildir. 

Staj en erken akademik takvimde belirtilen yılsonu final sınavlarından sonra başlar ve akademik dönem açılış tarihinden önce bitmesi gerekir.

Öğrenciler dersinin veya sınavının olduğu günlerde staj yapamaz. Haftalık staj gün sayısı 3 günden az olamaz.

Yaz döneminde, mezuniyet durumundan bağımsız olarak staj dersi ile birlikte tek ders alınabilecektir.

Mezuniyet için sadece staj dersi kalan öğrenciler Staj Dersine Bahar ve Güz Dönemlerinde ders ekleme-bırakma tarihlerinde online kayıt olabilirler.

Sadece mezuniyet dönemindeki öğrenciler, Güz-Bahar Dönemlerinde Staj Dersine veya Staj Dersi ile birlike tek bir derse Güz ve Bahar Dönemlerinde ders ekleme-bırakma tarihlerinde online kayıt olabilirler. 

1. Derse Kayıt
 
ÖK,  YBF staj ders kayıtları için Öğrenci Bilgi Sistemini Information System / Students üzerinden açarak öğrencilere bu konuda duyuruda bulunur.
 Öğrenciler, bahar dönemi ders kayıtları veya ders ekleme-bırakma tarihlerinde yaz dönemi için Information System / Students üzerinden  YBF staj dersine (MGMT 300) kaydolurlar. 

Öğrenciler, Güz Dönemi Ders Ekleme - Bırakma tarihlerinde Güz ve Bahar Dönemi arasında zorunlu stajları için YBF staj dersine MGMT 300) online kayıt olabilirler.

 2. Staj Başvurusu ve Staj Sonucunun Değerlendirilmesi
  
YBF staj dersine dersine kaydolmuş öğrenciler staj yapabilecekleri yurt içi veya yurt dışı kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek taleplerini bildirirler. Öğrenciler stajlarını yurtiçinde-yurtdışında, bir şirkette veya bir sivil toplum kuruluşunda gerçekleştirebilirler.

YBF staj dersine kaydolmuş öğrencilerin staja başlayabilmeleri için doldurmaları gereken form:

YBF staj dersine kaydolmuş ve staj için kurum/kuruluşlardan kabul görmüş öğrenciler,  Internship Online Management System üzerinden "Create New Internship" Formunu online olarak doldurmakla  yükümlüdürler.

Öğrenci, staj yapacağı kurum ya da kuruluşta gerçekleştireceği projenin tanımını ve diğer bilgileri Create New Internship Formunda belirtir. Belirtilen proje tanımı, stajı onaylayacak ve değerlendirecek Staj Danışmanının e-posta adresine otomatik olarak gönderilir.

Staj Danışmanı, proje tanımına bakarak projeye "onay veya red" verir. Bu bilgi sistem tarafından  otomatik olarak öğrencinin  e-posta adresine gönderilir.

Projesi onaylanan öğrenci stajına başlayabilir. Projesi reddedilen öğrenci ise, başka bir proje bularak Staj Başvuru Formunda yeniden proje tanımını yazmalı ve Staj Danışmanından onay beklemelidir.

Kurum veya kuruluştan talep edilmesi halinde, Staj Ofisi tarafından öğrencilere kabul edildikleri kurum ve kuruluşa teslim edilmek üzere Zorunlu Staj Belgesi verilir.

Öğrencilerin  zorunlu stajları süresince ödenmesi gereken İş Kazası ve Meslek Hastalıkları sigorta primleri Üniversite tarafından karşılanır. 

3. Staj Bitiminde

Öğrenciler, kurum veya kuruluşa istenilen belgeleri teslim ederek, stajlarını aşağıda belirtilen süreler içerisinde tamamlarlar.

Staj dersine kayıtlı YBF öğrencileri için staj süresi en az 20 iş günü ve bölünemez.  Resmi tatiller staj süresine dahil değildir.

Staj Ofisi tarafından ilgili kurum/kuruluşa (firma kodu ve şifresi ile birlikte) web üzerinden elektronik olarak Öğrenci Değerlendirme Formu gönderilerek, öğrencinin staj süresince gösterdiği performansın değerlendirilmesi istenir. Kurum/kuruluş tarafından doldurulan bu form, elektronik olarak PROJ 303 Online Management Sisteme düşer.  

YBF staj dersini tamamlayan öğrenciler Staj Final Raporlarını ilgili formatta hazırlarlar.

4. Staj Final Raporu Formatı

YBF Staj Final Raporu formatı için tıklayınız.
 

Güz Dönemi Önemli Tarihler:

Öğrencilerin Staja Başlayabilecekleri En Erken Tarih:  02.10.2023    

Stajın Bitebileceği En Son Tarih:  19.01.2024                                                                                                                

Raporun Sisteme Yüklenebileceği Son Tarih:  22.01.2024


Güz-Bahar Dönemi Arası Önemli Tarihler:                              

Öğrencilerin Staja Başlayabilecekleri En Erken Tarih:  20.01.2024           

Stajın Bitebileceği En Son Tarih: 14.02.2024                                                                                                                   

Raporun Sisteme Yüklenebileceği Son Tarih:  19.02.2024  

 

Bahar Dönemi Önemli Tarihler:                              

Öğrencilerin Staja Başlayabilecekleri En Erken Tarih:  20.01.2024         

Stajın Bitebileceği En Son Tarih: 08.06.2024                                                                                                                  

Raporun Sisteme Yüklenebileceği Son Tarih:  11.06.2024

 

Yaz Dönemi Önemli Tarihler:                              

Öğrencilerin Staja Başlayabilecekleri En Erken Tarih: 10.06.2024    

Stajın Bitebileceği En Son Tarih: 2024 - 2025 Akademik Yılı Takvimi Yayınlandıktan Sonra Belirlenecektir.                                                                                           

Raporun Sisteme Yüklenebileceği Son Tarih:  2024 - 2025 Akademik Yılı Takvimi Yayınlandıktan Sonra Belirlenecektir.