Ana içeriğe atla

1.    Derse Kayıt

ÖK,  staj ders kayıtları için Öğrenci Bilgi Sistemini Information System / Students üzerinden açarak öğrencilere bu konuda duyuruda bulunur. Öğrenciler, bahar dönemi ders kayıtları veya ders ekleme-bırakma tarihlerinde yaz dönemi için Information System / Students üzerinden staj derslerine kayıt olurlar. Ortak staj yapacak Çift Anadal öğrencileri ilgili dönemde, kayıtlı olunan her iki diploma programının staj derslerine kayıt olmalıdır. İki ayrı staj yapacak öğrenciler kayıtlı olduğu diploma programlarının staj derslerine aynı dönemde veya farklı dönemlerde kayıt olabilirler. Aynı dönemde iki ayrı staj yapılabilmesi; ancak, her iki staj danışmanın Staj Online Management System üzerinden onay vermesi ile mümkündür.

Çift Anadal Diploma Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj yükümlülükleri; Anadal diploma programı ve Çift Anadal diploma programının zorunlu yaz stajı yükümlülüklerinin birleşiminden oluşacak şekilde tasarlanmak üzere, tek yaz döneminde ortak proje ile hem Anadal hem de Çift Anadal Diploma programı için nın zorunlu yaz stajı yükümlülüklerini tamamlanabilir.  Ortak stajını başarı ile tamamlayan öğrenciler her iki staj dersinin AKTS kredisini de kazanırlar. 

Resmi tatiller staj süresine dahil değildir.

Staj en erken akademik takvimde belirtilen yılsonu final sınavlarından sonra başlar ve akademik dönem açılış tarihinden önce bitmesi gerekir.

Öğrenciler dersinin veya sınavının olduğu günlerde staj yapamaz. Haftalık staj gün sayısı 3 günden az olamaz.

 2. Staj Başvurusu ve Staj Sonucunun Değerlendirilmesi

Çift Anadal Diploma Programına kaydolmuş öğrenciler staj yapabilecekleri yurt içi veya yurt dışı kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek taleplerini bildirirler.

Çift Anadal Diploma Programına kaydolmuş ve staj için kurum/kuruluşlardan kabul görmüş öğrenciler Anadal ve Çift Anadal programlarının konularını içeren ortak bir staj projesini,  Staj Online Management System üzerinden "New Internship Project Formunda" belirtir. Belirtilen proje tanımı, stajı onaylayacak ve değerlendirecek her iki programın Staj Danışmanlarının e-posta adresine otomatik olarak gönderilir.

Staj Danışmanları, proje tanımına bakarak projeye "onay veya red" verir. Bu bilgi sistem tarafından  otomatik olarak öğrencinin  e-posta adresine gönderilir. Ortak staj yapacak öğrenci iki Staj Danışmanınından da onay almalıdır.  Projesi her iki programın staj danışmanı tarafından onaylanan ortak staj yapacak öğrenci stajına başlayabilir. Projesi reddedilen öğrenci ise, başka bir proje bularak Staj Başvuru Formunda yeniden proje tanımını yazmalı ve Staj Danışmanlarından onay beklemelidir.  

Kurum veya kuruluştan talep edilmesi halinde, Staj Ofisi tarafından öğrencilere kabul edildikleri kurum ve kuruluşa teslim edilmek üzere Zorunlu Staj Belgesi verilir.

Öğrencilerin zorunlu stajları süresince ödenmesi gereken İş Kazası ve Meslek Hastalıkları sigorta primleri Üniversite tarafından karşılanır. 

3. Staj Bitiminde

Öğrenciler, kurum veya kuruluşa istenilen belgeleri teslim ederek, stajlarını aşağıda belirtilen süreler içerisinde tamamlarlar.

Çift Anadal Staj Programı Süresi

MDBF–MDBF = 40 iş günü

MDBF–SSBF veya YBF= 40 iş günü

YBF-SSBF= 20 iş günü

Resmi tatiller staj süresine dahil değildir.

Staj Ofisi tarafından ilgili kurum/kuruluşa (firma kodu ve şifresi ile birlikte) web üzerinden elektronik olarak Öğrenci Değerlendirme Formu gönderilerek, öğrencinin staj süresince gösterdiği performansın değerlendirilmesi istenir. Kurum/kuruluş tarafından doldurulan bu form, elektronik olarak Staj Online Management System'e düşer.  

4.    Staj Final Raporu Formatı

Stajını tamamlayan öğrenciler, staj süresi daha uzun olan programın rapor formatında raporlarını tamamlarlar.

Çift Anadal Rapor Formatı

MDBF–MDBF = Digest Rapor, Final Rapor, Poster 

MDBF–SSBF veyaYBF= Digest Rapor, Final Rapor, Poster 

YBF-SSBF= Final Rapor

Önemli Tarihler bir sonraki yılın akademik takvimi belirlendikten sonra duyurulacaktır.

Önemli Tarihler:                          

Güz Dönemi Önemli Tarihler:                                         

Öğrencilerin Staja Başlayabilecekleri En Erken Tarih: 02.10.2023                              

Stajın Bitebileceği En Son Tarih: 19.01.2024                                                                  

Final Raporlarının Sisteme Yüklenebileceği Son Tarih: 22.01.2024                             

Digest Raporlarının Sisteme Yüklenebileceği Son Tarih: 22.01.2024                          

Posterlerin Sisteme Yüklenebileceği Son Tarih:22.01.2024                                

Bire Bir Poster Sunum Son Tarih: 23.01.2024  (Öğrenci, staj danışmanı hocasından randevu alarak belirler.)

   

Bahar Dönemi Önemli Tarihler:                              

Öğrencilerin Staja Başlayabilecekleri En Erken Tarih:  20.01.2024         

Stajın Bitebileceği En Son Tarih: 08.06.2024

Final Raporlarının Sisteme Yüklenebileceği Son Tarih: 11.06.2024                          

Digest Raporlarının Sisteme Yüklenebileceği Son Tarih: 11.06.2024                          

Posterlerin Sisteme Yüklenebileceği Son Tarih: 11.06.2024   

Bire Bir Poster Sunum Son Tarih: 11.06.2024 (Öğrenci, staj danışmanı hocasından randevu alarak belirler.)

 

Yaz Dönemi Önemli Tarihler:                              

Öğrencilerin Staja Başlayabilecekleri En Erken Tarih:  10.06.2024          

Stajın Bitebileceği En Son Tarih: 2024 - 2025 Akademik Yılı Takvimi Yayınlandıktan Sonra Belirlenecektir.

Final Raporlarının Sisteme Yüklenebileceği Son Tarih: 2024 - 2025 Akademik Yılı Takvimi Yayınlandıktan Sonra Belirlenecektir.            

Digest Raporlarının Sisteme Yüklenebileceği Son Tarih:  2024 - 2025 Akademik Yılı Takvimi Yayınlandıktan Sonra Belirlenecektir.           

Posterlerin Sisteme Yüklenebileceği Son Tarih: 2024 - 2025 Akademik Yılı Takvimi Yayınlandıktan Sonra Belirlenecektir.

Bire Bir Poster Sunum Son Tarihi:  2024 - 2025 Akademik Yılı Takvimi Yayınlandıktan Sonra Belirlenecektir.