IAESTE

 IAESTE Türkiye
      
“IAESTE” Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği  Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği adı altında ülkemizde çalışmalarını sürdüren IAESTE Türkiye; akademik kurumlar, endüstri kuruluşları ve öğrenci çevrelerinin temsil edildiği bir ulusal komite desteğiyle çalışan staj değişim organizasyonudur.

Başvuru Kriterleri

 • En az 2. sınıfta okuyan Lisans öğrencisi veya Yüksek Lisans öğrencisi olması
 • Öğrencinin GPA not ortalamasının en az 2,00 olması
 • Diller Okulu tarafından yapılan Yabancı Dil sınav notunun 10 üzerinden en az 7,00 olması

Seçim Kriterleri ve Süreci

 • IAESTE hakkında bilgi, gerekli evraklar, seçim sürecinde uygulanacak kurallar ve Diller Okulu tarafından yapılacak dil sınavlarının bilgisi Ekim ayından itibaren içweb sitesinde yayınlanmaya başlar. Öğrenciler Özgeçmiş ve Transkript belgeleriyle başvurularını Staj Ofisi’ne e-mail yoluyla yaparlar.
 • Başvuru kriterlerini sağlayan öğrenciler Diller Okulu tarafından İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden Kasım ayında düzenlenen dil sınav(ı-larına) girerler.
 • Staj Ofisi, Diller Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınav sonuçlarının not ağırlığı %50, öğrencinin GPA not ortalamasının not ağırlığı %50 olacak şekilde ortalama değerleri hesaplar. Bu şekilde hazırlanan öğrenci listesini IAESTE Merkezine gönderir.
 • SU için ayrılan staj kontenjanları IAESTE Merkez tarafından Staj Ofisine iletililir. Kontenjanlardaki kurumların istediği kriterler gözönünde bulundurularak öğrenci listesindeki genel ortalamada en yüksek olan öğrenciden başlayarak eşleştirmeler yapılır.
 • Eşleştirilen öğrenciler IAESTE’ye bildirilir ve IAESTE’nin kurumdan onay alması beklenir. Kurumdan onay gelmediği taktirde öğrenci staja gidemez.
 • Staja gidecek öğrencilere ev sahibi kurumun öngördüğü meblağ kadar aylık ödeme yapılır. Bu meblağ “İş Teklifi Formu’nda” evsahibi kuruluş tarafından belirlenmektedir.

IAESTE Aracılığıyla SU Öğrencilerinin Staj Yaptığı Kurumlar

Technische Universitaet Clausthal
Georg-August-Universitaet Gottingen
IPK Gatersleben
Universitaet Hohenheim

Önemli Hatırlatmalar:

 • Diller Okulu tarafından yapılan dil sınavı İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden yapılmaktadır. Öğrenciler istedikleri dil veya dillerden sınava girerler.
 • Staj süresi en az 6 haftadır, kabul alan öğrenciler stajlarını Haziran-Eylül arasındaki dönemde tamamlarlar.
 • Son sınıfta Haziran döneminde mezun durumuna gelen öğrenciler,  Haziran döneminden itibaren staj faaliyetinden faydalanamazlar.
Turkish