Ana içeriğe atla

MDBF Lisans Yaz Stajı Dersi

MDBF tarafından lisans öğrencileri için sunulan kredisiz staj dersleridir.    

MDBF staj dersi  yaz dönemlerinde açılan ve ücrete tabii olmayan derslerdir.       

2017- 2018 akademik yılı staj ders kayıtlarından itibaren uygulanmak üzere, MDBF staj dersi önkoşulu "PROJ 201  Proje" dersini tamamlamış olmak ve  güz sonu (ya da normal kayıt dönemi olan bahar dönemi başında) 64 krediyi tamamlamış olmak  olarak değiştirilmiştir.

MDBF staj dersine kayıt olabilmek için MDBF Lisans Diploma Programlarından birine yerleştirilmiş olmak  gerekmektedir. 

2014- 2015 girişli öğrencilerden itibaren, yaz döneminde MDBF stajı dersi ile aynı anda yaz okulundan ders alınamayacaktır. 

MDBF staj dersinden başarılı olmak, MDBF öğrencileri için mezuniyet koşuludur.  Öğrencinin geçerli bir mazereti olması ve mazeretlerinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde; yaz okulu final not girişlerinin son gününe kadar staj ders kayıtlarında düzenleme yapılabilir. Dersi bırakan öğrenciler mezuniyet için dersi tekrar almak zorundadırlar.      

Staj en erken akademik takvimde belirtilen yılsonu final sınavlarından sonra başlar ve akademik dönem açılış tarihinden önce bitmesi gerekir.

Resmi tatiller staj süresine dahil değildir.       

Öğrenciler dersinin veya sınavının olduğu günlerde staj yapamaz. Haftalık staj gün sayısı 3 günden az olamaz.

Mezuniyet için sadece staj dersi kalan öğrenciler Staj Dersine Bahar ve Güz Dönemlerinde kayıt olabilirler.

1. Derse Kayıt   

ÖK, MDBF staj ders kayıtları için Öğrenci Bilgi Sistemini Information System / Students üzerinden açarak öğrencilere bu konuda duyuruda bulunur. Öğrenciler bahar dönemi ders kayıtları veya ders ekleme -bırakma tarihlerinde yaz dönemi için Information System / Students üzerinden MDBF staj dersine (BIO 395, CS 395, EE 395, IE 395, MAT 395, ME 395)  kaydolurlar.

2. Staj Başvurusu ve Staj Sonucunun Değerlendirilmesi   
   
MDBF staj dersine kaydolmuş öğrenciler staj yapabilecekleri yurt içi veya yurt dışı kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek taleplerini bildirirler. Öğrenciler stajlarını:

  • Yurtiçinde bir şirkette veya
  • Yurtdışında bir şirkette veya
  • Yurtdışında bir üniversitede

gerçekleştirebilirler.

MDBF staj dersine kaydolmuş öğrencilerin MDBF Staj Online Management System üzerinde Cv onay sürecinden geçmeleri gerekmektedir. Staj bulan öğrenciler sistemde staj yapacağı kurum ya da kuruluşta gerçekleştireceği projenin tanımını ve diğer bilgileri "New Internship Project Formunda" belirtir.

Belirtilen proje tanımı, stajı onaylayacak ve değerlendirecek Staj Danışmanının  e-posta adresine otomatik olarak gönderilir. Projeyi değerlendirecek Staj Danışmanı  proje tanımına bakarak projeye "onay veya red" verir. Bu bilgi sistem tarafından  otomatik olarak öğrenciye bildirilir.

Projesi onaylanan öğrenci stajına başlayabilir. Projesi reddedilen öğrenci ise, başka bir proje bularak New Internship Project Formunda yeniden proje tanımını yazmalı ve Staj Danışmanından onay beklemelidir.  

MDBF öğrencilerinin staj projeleri ve proje raporlarında uymaları gereken ek kurallar aşağıdaki kılavuzlarda açıklanmıştır: 

MDBF Staj Kılavuzu 

MDBF Staj Rapor& Poster & Özet Kılavuzu

Bu konulardaki soruların danışman öğretim üyelerine yöneltilmesi gerekmektedir.

Kurum veya kuruluştan talep edilmesi halinde, Staj Ofisi tarafından öğrencilere kabul edildikleri kurum ve kuruluşa teslim edilmek üzere Zorunlu Staj Belgesi verilir.

Öğrencilerin zorunlu stajları süresince ödenmesi gereken İş Kazası ve Meslek Hastalıkları sigorta primleri Üniversite tarafından karşılanır. 

3. Staj Bitiminde
 
Öğrenciler, kurum veya kuruluşa istenilen belgeleri teslim ederek stajlarını MDBF Staj Klavuzunda belirtilen süreler içinde tamamlarlar.   

Resmi tatiller staj süresine dahil değildir.          

Staj Ofisi tarafından ilgili kurum/kuruluşa (firma kodu ve şifresi ile birlikte) web üzerinden elektronik olarak Öğrenci Değerlendirme Formu gönderilerek, öğrencinin staj süresince gösterdiği performansın değerlendirilmesi istenir. Kurum/kuruluş tarafından doldurulan bu form, elektronik olarak MDBF Staj Online Management System 'e düşer.   

Öğrenciler, stajlarını tamamladıktan sonra projelerinin Final Raporunu ve Digest Raporunu ve ilgili formatta hazırlayarak  MDBF Staj Online Management System 'e kayıt ederler. 

Stajını tamamlayan öğrenciler staj projelerini anlatan birer Poster Sunumu hazırlayıp, Staj Danışmanı  ile paylaşırlar ve MDBF Staj Online Management System'e yüklerler. 

Önemli Tarihler bir sonraki yılın akademik takvimi belirlendikten sonra duyurulacaktır.

 

Önemli Tarihler:

MDBF Staj Online Management System açılış tarihi:                                              

Öğrencilerin staja başlayabilecekleri en erken tarih: 24.06.2022                              

Stajın bitebileceği en son tarih:                                                                      

Final Raporlarının sisteme yüklenebileceği son tarih:                                  

Digest Raporlarının sisteme yüklenebileceği son tarih:                               

Posterlerin sisteme yüklenebileceği son tarih:                                         

Bire bir poster sunum haftası: