Ana içeriğe atla

MDBF tarafından lisans öğrencileri için sunulan kredisiz staj dersleridir.    

2017- 2018 akademik yılı staj ders kayıtlarından itibaren uygulanmak üzere, MDBF staj dersi önkoşulu "PROJ 201  Proje" dersini tamamlamış olmak ve  güz sonu (ya da normal kayıt dönemi olan bahar dönemi başında) 64 krediyi tamamlamış olmak  olarak değiştirilmiştir.

MDBF staj dersine kayıt olabilmek için MDBF Lisans Diploma Programlarından birine yerleştirilmiş olmak  gerekmektedir. 

MDBF staj dersinden başarılı olmak, MDBF öğrencileri için mezuniyet koşuludur.  Öğrencinin geçerli bir mazereti olması ve mazeretlerinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde; yaz okulu final not girişlerinin son gününe kadar staj ders kayıtlarında düzenleme yapılabilir. Dersi bırakan öğrenciler mezuniyet için dersi tekrar almak zorundadırlar.      

Staj en erken akademik takvimde belirtilen yılsonu final sınavlarından sonra başlar ve akademik dönem açılış tarihinden önce bitmesi gerekir.

Resmi tatiller staj süresine dahil değildir.       

Öğrenciler dersinin veya sınavının olduğu günlerde staj yapamaz. Haftalık staj gün sayısı 3 günden az olamaz.

Yaz döneminde, mezuniyet durumundan bağımsız olarak staj dersi ile birlikte tek ders alınabilinecektir.

Sadece mezuniyet dönemindeki öğrenciler, Güz-Bahar Dönemlerinde Staj Dersine veya Staj Dersi ile birlike tek bir derse Güz ve Bahar Dönemlerinde ders ekleme-bırakma tarihlerinde online kayıt olabilirler. 

1. Derse Kayıt   

ÖK, MDBF staj ders kayıtları için Öğrenci Bilgi Sistemini Information System / Students üzerinden açarak öğrencilere bu konuda duyuruda bulunur. Öğrenciler bahar dönemi ders kayıtları veya ders ekleme -bırakma tarihlerinde yaz dönemi için Information System / Students üzerinden MDBF staj dersine (BIO 395, CS 395, EE 395, IE 395, MAT 395, ME 395)  kaydolurlar.

2. Staj Başvurusu ve Staj Sonucunun Değerlendirilmesi   
   
MDBF staj dersine kaydolmuş öğrenciler staj yapabilecekleri yurt içi veya yurt dışı kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek taleplerini bildirirler. Öğrenciler stajlarını:

  • Yurtiçinde bir şirkette veya
  • Yurtdışında bir şirkette veya
  • Yurtdışında bir üniversitede

gerçekleştirebilirler.

MDBF staj dersine kaydolmuş öğrencilerin staja başlayabilmeleri için doldurmaları gereken form:

MDBF staj dersine kaydolmuş öğrencilerin Staj Online Management System üzerinde Cv onay sürecinden geçmeleri gerekmektedir. Staj bulan öğrenciler sistemde staj yapacağı kurum ya da kuruluşta gerçekleştireceği projenin tanımını ve diğer bilgileri "Create New Internship" Formunda belirtir.

Belirtilen proje tanımı, stajı onaylayacak ve değerlendirecek Staj Danışmanının  e-posta adresine otomatik olarak gönderilir. Projeyi değerlendirecek Staj Danışmanı  proje tanımına bakarak projeye "onay veya red" verir. Bu bilgi sistem tarafından  otomatik olarak öğrenciye bildirilir.

Projesi onaylanan öğrenci stajına başlayabilir. Projesi reddedilen öğrenci ise, başka bir proje bularak Create New Internship Formunda yeniden proje tanımını yazmalı ve Staj Danışmanından onay beklemelidir.  

MDBF öğrencilerinin staj projeleri ve proje raporlarında uymaları gereken ek kurallar aşağıdaki kılavuzlarda açıklanmıştır: 

MDBF Staj Kılavuzu 

MDBF Staj Rapor& Poster & Özet Kılavuzu

Bu konulardaki soruların danışman öğretim üyelerine yöneltilmesi gerekmektedir.

Kurum veya kuruluştan talep edilmesi halinde, Staj Ofisi tarafından öğrencilere kabul edildikleri kurum ve kuruluşa teslim edilmek üzere Zorunlu Staj Belgesi verilir.

Öğrencilerin zorunlu stajları süresince ödenmesi gereken İş Kazası ve Meslek Hastalıkları sigorta primleri Üniversite tarafından karşılanır. 

3. Staj Bitiminde
 
Öğrenciler, kurum veya kuruluşa istenilen belgeleri teslim ederek stajlarını MDBF Staj Klavuzunda belirtilen süreler içinde tamamlarlar.   

Resmi tatiller staj süresine dahil değildir.          

Staj Ofisi tarafından ilgili kurum/kuruluşa (firma kodu ve şifresi ile birlikte) web üzerinden elektronik olarak Öğrenci Değerlendirme Formu gönderilerek, öğrencinin staj süresince gösterdiği performansın değerlendirilmesi istenir. Kurum/kuruluş tarafından doldurulan bu form, elektronik olarak Staj Online Management System'e düşer.   

Öğrenciler, stajlarını tamamladıktan sonra projelerinin Final Raporunu ve Digest Raporunu ve ilgili formatta hazırlayarak  Staj Online Management System'e kayıt ederler. 

Stajını tamamlayan öğrenciler staj projelerini anlatan birer Poster Sunumu hazırlayıp, Staj Danışmanı  ile paylaşırlar ve Staj Online Management System'e yüklerler. 

 

Güz Dönemi Önemli Tarihler:                                         

Öğrencilerin staja başlayabilecekleri en erken tarih: 02.10.2023                                 

Stajın bitebileceği en son tarih: 19.01.2024                                                                      

Final Raporlarının sisteme yüklenebileceği son tarih: 22.01.2024                                      

Digest Raporlarının sisteme yüklenebileceği son tarih: 22.01.2024                                  

Posterlerin sisteme yüklenebileceği son tarih: 22.01.2024                                      

Bire bir poster sunum haftası: 23.01.2024  (Öğrenci, staj danışmanı hocasından randevu alarak belirler.)    
   

Bahar Dönemi Önemli Tarihler:                              

Öğrencilerin staja başlayabilecekleri en erken tarih:  20.01.2024                  

Stajın bitebileceği en son tarih: 08.06.2024   

Final Raporlarının sisteme yüklenebileceği son tarih: 11.06.2024                           

Digest Raporlarının sisteme yüklenebileceği son tarih: 11.06.2024                           

Posterlerin sisteme yüklenebileceği son tarih: 11.06.2024

Bire bir poster sunum haftası: 11.06.2024 (Öğrenci, staj danışmanı hocasından randevu alarak belirler.)

 

Yaz Dönemi Önemli Tarihler:                              

Öğrencilerin Staja Başlayabilecekleri En Erken Tarih:  10.06.2024          

Stajın Bitebileceği En Son Tarih: 2024 - 2025 Akademik Yılı Takvimi Yayınlandıktan Sonra Belirlenecektir.

Final Raporlarının Sisteme Yüklenebileceği Son Tarih: 2024 - 2025 Akademik Yılı Takvimi Yayınlandıktan Sonra Belirlenecektir.             

Digest Raporlarının Sisteme Yüklenebileceği Son Tarih:  2024 - 2025 Akademik Yılı Takvimi Yayınlandıktan Sonra Belirlenecektir.             

Posterlerin Sisteme Yüklenebileceği Son Tarih: 2024 - 2025 Akademik Yılı Takvimi Yayınlandıktan Sonra Belirlenecektir.

Bire Bir Poster Sunum Son Tarihi:  2024 - 2025 Akademik Yılı Takvimi Yayınlandıktan Sonra Belirlenecektir.