PROJ 302 Lisans Yaz Stajı (MDBF) Dersi

PROJ 302 MDBF tarafından lisans öğrencileri için sunulan kredisiz staj dersleridir.    


PROJ 302 dersi  sadece yaz dönemlerinde açılan ve ücrete tabii olmayan derslerdir.       

2017- 2018 akademik yılı "PROJ 302 Yaz Stajı" ders kayıtlarından itibaren uygulanmak üzere, PROJ 302 dersi  önkoşulu "PROJ 201  Proje" dersini tamamlamış olmak ve  güz sonu (ya da normal kayıt dönemi olan bahar dönemi başında) 64 krediyi tamamlamış olmak  olarak değiştirilmiştir.

PROJ 302 dersine kayıt olabilmek için MDBF Lisans Diploma Programlarından birine yerleştirilmiş olmak  gerekmektedir. 

2014- 2015 girişli öğrencilerden itibaren, yaz döneminde PROJ 302 ile aynı anda yaz okulundan ders alınamayacaktır. 

PROJ 302 dersinden başarılı olmak, MDBF öğrencileri için mezuniyet koşuludur.        
        
Öğrenciler, PROJ 302  dersine kayıt yaptırdıktan sonra dersten çekilebilirler. Ancak PROJ 302 dersinden çekilebilmek için Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereklidir. 
Dersten çekilmek için son tarih yaz dönemi final not girişlerinin son günüdür. Bu durumda öğrencinin notu "W" olur. MDBF öğrencileri mezuniyet için PROJ 302 dersini tekrar almak zorundadır.

Resmi tatiller staj süresine dahil değildir.

Staj en erken akademik takvimde belirtilen yılsonu final sınavlarından sonra başlar ve akademik dönem açılış tarihinden önce bitmesi gerekir.

1. Derse Kayıt   

ÖK, PROJ 302  ders kayıtları için Öğrenci Bilgi Sistemini Information System / Students üzerinden açarak öğrencilere bu konuda duyuruda bulunur. Öğrenciler bahar dönemi ders kayıtları veya ders ekleme -bırakma tarihlerinde yaz dönemi için Information System / Students üzerinden PROJ 302  dersine kaydolurlar.

2. Staj Başvurusu ve Staj Sonucunun Değerlendirilmesi   
   
PROJ 302  dersine kaydolmuş öğrenciler staj yapabilecekleri yurt içi veya yurt dışı kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek taleplerini bildirirler. Öğrenciler stajlarını:

  • Yurtiçinde bir şirkette veya
  • Yurtdışında bir şirkette veya
  • Yurtdışında bir üniversitede

gerçekleştirebilirler.

PROJ 302 dersine kaydolmuş öğrencilerin PROJ 302 Online Management System üzerinde Cv onay sürecinden geçmeleri gerekmektedir. Staj bulan öğrenciler sistemde staj yapacağı kurum ya da kuruluşta gerçekleştireceği projenin tanımını ve diğer bilgileri "New Internship Project Formunda" belirtir.

Belirtilen proje tanımı, stajı onaylayacak ve değerlendirecek Staj Danışmanının  e-posta adresine otomatik olarak gönderilir. Projeyi değerlendirecek Staj Danışmanı  proje tanımına bakarak projeye "onay veya red" verir. Bu bilgi sistem tarafından  otomatik olarak öğrenciye bildirilir.

Projesi onaylanan öğrenci stajına başlayabilir. Projesi reddedilen öğrenci ise, başka bir proje bularak New Internship Project Formunda yeniden proje tanımını yazmalı ve Staj Danışmanından onay beklemelidir.  

MDBF öğrencilerinin staj projeleri ve proje raporlarında uymaları gereken ek kurallar aşağıdaki kılavuzlarda açıklanmıştır: 

MDBF Staj Kılavuzu 

MDBF Staj Rapor& Poster & Özet Kılavuzu

Bu konulardaki soruların danışman öğretim üyelerine yöneltilmesi gerekmektedir.

Kurum veya kuruluştan talep edilmesi halinde, Staj Ofisi tarafından öğrencilere kabul edildikleri kurum ve kuruluşa teslim edilmek üzere Zorunlu Staj Belgesi verilir.

Öğrencilerin yurt içinde zorunlu stajları süresince ödenmesi gereken İş Kazası ve Meslek Hastalıkları sigorta primleri Üniversite tarafından karşılanır. Stajını Türkiye'de tamamlayacak öğrenciler staja başlamalarından en geç 1 hafta önce SGK İşe Giriş Bildirgesi için staj yapacakları kurumun ismini, staj başlangıç - bitiş tarihini ve istenilen diğer bilgileri Staj Ofisine e-posta ile bildirmekle yükümlüdürler.

3. Staj Bitiminde
 
Öğrenciler, kurum veya kuruluşa istenilen belgeleri teslim ederek stajlarını MDBF Staj Klavuzunda belirtilen süreler içinde tamamlarlar.   

Resmi tatiller staj süresine dahil değildir.          

Staj Ofisi tarafından ilgili kurum/kuruluşa (firma kodu ve şifresi ile birlikte) web üzerinden elektronik olarak Öğrenci Değerlendirme Formu gönderilerek, öğrencinin staj süresince gösterdiği performansın değerlendirilmesi istenir. Kurum/kuruluş tarafından doldurulan bu form, elektronik olarak PROJ 302 Online Management System'e düşer.   

Öğrenciler, stajlarını tamamladıktan sonra projelerinin Final Raporunu ve Digest Raporunu ve ilgili formatta hazırlayarak  PROJ 302 Online Management System'e kayıt ederler. 

Stajını tamamlayan öğrenciler staj projelerini anlatan birer Poster Sunumu hazırlayıp, Staj Danışmanı  ile paylaşırlar ve PROJ 302 Online Management System'e yüklerler. 

*Akademik Takvim ilan edildiğinde Önemli Tarihler duyurulacak.

 

Önemli Tarihler:

PROJ 302 Online Management System açılış tarihi:   5 Mart Cuma, 2021                                 

Öğrencilerin staja başlayabilecekleri en erken tarih:  10 Haziran Perşembe, 2021                             

Öğrencilerin sisteme yeni proje girebilecekleri son tarih: 

Öğrencilerin stajlarını bitirebileceği son tarih: 

Final Raporlarının sisteme yüklenebileceği son tarih:  

Digest Raporlarının sisteme yüklenebileceği son tarih:   

Posterlerin sisteme yüklenebileceği son tarih:   

Birebir Poster Sunumları Haftası : 

 


Turkish