Oryantasyon Staj Programı

Oryantasyon Staj Programı: Erken Dönemde Yeteneklerle Tanışmak İster misiniz?

Sabancı Üniversitesi birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin Kış dönemi ara tatili boyunca (Ocak ayı içerisinde)  2 hafta süresince iş ortamlarını ve kariyer alanlarını tanıması, kurumların iç yapısını gözlemleyerek ilk staj deneyimlerini elde etmesidir.

Kurum için Ne Sağlar?
•    Kurumun marka bilinirliliği arttırılır
•    Kurum Sabancı Üniversitesi öğrencilerini erken dönemde yakından tanır

Öğrenciler için Ne Sağlar?
•    Kariyer alanlarını ve iş ortamını yakından tanımalarına olanak verir
•    Meslekler nedir, keşfetmelerini sağlar
•    Network geliştirmelerine destek olur

SÜREÇ

1.      Kurum ve Öğrenci Başvurusu
Kurumlar “Başvuru Formu”nu doldurarak Staj Ofisi ile paylaşırlar. Programa katılmak isteyen öğrenciler de eş zamanlı olarak “Öğrenci Başvuru Formu”nu doldurarak
Staj Ofisi’ne iletirler.

2.      Kurum-Öğrenci Eşleştirmeleri
Öğrenciler Başvuru Formu’nda staj yapmak istedikleri sektör ve departmanı belirtirler. Kurum ve öğrenci eşleştirilmeleri, öğrencilerin formdaki bilgileri baz alınarak yapılır.

3.      Kurum ile Staj Yapacak Öğrencinin Bilgilerinin Paylaşılması
Staj olanağı ile eşleştirilen öğrencilerimizin bilgileri öğrencilerden katılım teyidi alındıktan sonra kurumlar ile paylaşılır.

4.      Değerlendirme
Staj sonunda kurumlara ve öğrencilere programı değerlendirecekleri Staj Değerlendirme Formu gönderilir.

Turkish