Aslı Kiper Sucuğ

 

Aslı Kiper Sucuğ – Staj Sorumlusu

aslikiper@sabanciuniv.edu
Tel: 0216 483 9692
Ofis: YBF G026/27

  • Zorunlu Lisans Yaz Stajı (PROJ 300/302/303) derslerinin süreç takibi
  • Staj zorunluluk belgelerinin hazırlanması
  • Staj sigortası takibi ve SGK İşe Giriş Bildirgesi teslimi
  • Ulusal staj olanaklarının yaratılması, duyurulması ve seçim işlemlerinin yürütülmesi
  • Kuruluşlarla İkili Anlaşmalar
  • Staj odaklı kurumsal işbirlikleri
  • Kariyer/staj web sitesi yönetimi

 

 

Turkish