Etkinlik Takvimi

M T W T F S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

PROJ 302 Nedir?

PROJ 302 MDBF tarafından lisans öğrencileri için sunulan kredisiz staj dersleridir.    
  
PROJ 302 dersi  sadece yaz dönemlerinde açılan ve ücrete tabii olmayan derslerdir.       

PROJ 102; PROJ 302 dersinin ön-yan koşuludur.      

PROJ 302 dersine kayıt olabilmek için MDBF Lisans Diploma Programlarından birine yerleştirilmiş olmak  gerekmektedir. Bu maddenin istisnası ancak Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleşir.        

PROJ 302 dersinden başarılı olmak, MDBF öğrencileri için mezuniyet koşuludur.        
        
Öğrenciler, PROJ 302  dersine kayıt yaptırdıktan sonra dersten çekilebilirler. Ancak PROJ 302 dersinden çekilebilmek için Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereklidir.  Dersten çekilmek için son tarih yaz dönemi final not girişlerinin son günüdür. Bu durumda öğrencinin notu "W" olur. MDBF öğrencileri mezuniyet için PROJ 302 dersini tekrar almak zorundadır.

1. Derse Kayıt   

ÖK, PROJ 302  ders kayıtları için Öğrenci Bilgi Sistemini Information System / Students üzerinden açarak öğrencilere bu konuda duyuruda bulunur. Öğrenciler bahar dönemi ders kayıtları veya ders
ekleme -bırakma tarihlerinde yaz dönemi için Information System / Students üzerinden PROJ 302  dersine kaydolurlar.


2. Staj Başvurusu ve Staj Sonucunun Değerlendirilmesi   

   
PROJ 302  dersine kaydolmuş öğrenciler staj yapabilecekleri yurt içi veya yurt dışı kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek taleplerini bildirirler.  Öğrenciler stajlarını yurtiçinde bir şirkette veya yurtdışında bir şirkette / üniversitede gerçekleştirebilirler.

PROJ 302 dersine kaydolmuş ve staj için kurum/kuruluşlardan kabul görmüş öğrenciler, PROJ 302 Online Management System üzerinden "New Internship Project Formunu" online olarak doldurmakla  yükümlüdürler.     
        
Öğrenci, staj yapacağı kurum ya da kuruluşta gerçekleştireceği projenin tanımını ve diğer bilgileri "New Internship Project Formunda" belirtir. Belirtilen proje tanımı, stajı onaylayacak ve değerlendirecek Staj Danışmanının  e-posta adresine otomatik olarak gönderilir. 

Projeyi değerlendirecek Staj Danışmanı  proje tanımına bakarak projeye "onay veya red" verir. Bu bilgi sistem tarafından  otomatik olarak öğrenciye bildirilir. Başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde
projesi onaylanan öğrenci stajına başlayabilir. Projesi reddedilen öğrenci ise, başka bir proje bularak New Internship Project Formunda yeniden proje tanımını yazmalı ve sorumlu Staj Danışmanından onay beklemelidir.  

Endüstri  Mühendisliği öğrencilerinin staj projeleri ve proje raporlarında uymaları gereken ek kurallar aşağıdaki kılavuzlarda açıklanmıştır: 

Endüstri Mühendisliği Staj Kılavuzu 

Endüstri Mühendisliği Staj Rapor Kılavuzu

 Bu konulardaki soruların danışman öğretim üyelerine yöneltilmesi gerekmektedir.

Kurum veya kuruluştan talep edilmesi halinde, Staj Ofisi tarafından öğrencilere kabul edildikleri kurum ve kuruluşa teslim edilmek üzere Zorunlu Staj Belgesi verilir.

3. Staj Bitiminde
        
Öğrenciler, kurum veya kuruluşa istenilen belgeleri teslim ederek stajlarını tamamlarlar.
        
PROJ 302 dersine kayıtlı MDBF öğrencileri için staj süresi en az 8 haftadır. Kuruluşun sağladığı staj süresi 8 haftadan az olduğu takdirde, bu sürenin en az 4 haftası bir kuruluşta tamamlanmak kaydıyla kalan süre staj danışmanın onayı ile başka bir kurum/kuruluşta tamamlanabilir.  Staj süresinin en az 6 haftası bir kuruluşta tamamlanmak kaydıyla, Staj Danışmanının onayı ile kalan 2 hafta aynı dönemde olmak şartıyla Sabancı Üniversitesi’nde tamamlanabilir.      
       
Staj Ofisi tarafından ilgili kurum/kuruluşa (firma kodu ve şifresi ile birlikte) web üzerinden elektronik olarak  Öğrenci Değerlendirme Formu kanalıyla öğrencinin staj süresince gösterdiği performansın değerlendirilmesi istenir. Kurum/kuruluş tarafından doldurulan bu form, elektronik olarak PROJ 302 Online Management System'e düşer.   

Öğrenciler, stajlarını tamamladıktan sonra projelerinin Final Report ve Digest Report'larını ilgili formatta hazırlayarak  PROJ 302 Online Management System'e kayıt ederler. 

Stajını tamamlayan öğrenciler staj projelerini anlatan birer Poster Sunumu hazırlayıp, kendi fakültesindeki öğretim üyeleri ve diğer öğrencilerle paylaşırlar. Poster sunumları sadece MDBF öğrencileri için geçerlidir.

Önemli Tarihler:

PROJ 302 Online Management System açılış tarihi:                                         16 Mart, Pazartesi 2015

Öğrencilerin sisteme yeni proje girebilecekleri son tarih:                                14 Ağustos, Cuma 2015

Final Raporlarının sisteme yüklenebileceği son tarih:                                      18 Eylül, Cuma 2015

Digest Raporlarının sisteme yüklenebileceği son tarih:                                   18 Eylül, Cuma 2015

Posterlerin sisteme yüklenebileceği son tarih:                                                   18 Eylül, Cuma 2015