PROJ 303 Lisans Yaz Stajı (YBF) Dersi

 PROJ 303 YBF tarafından lisans öğrencileri için sunulan kredisiz staj dersleridir.

 PROJ 303 dersleri sadece yaz dönemlerinde açılan ve ücrete tabii olmayan derslerdir.

PROJ 303 dersi önkoşulu "PROJ 201 veya PROJ 102 Proje" dersleri ve ENG 300 dersidir.

 PROJ 303 dersine kayıt olabilmek için YBF Lisans Diploma Programına yerleştirilmiş olmak  gerekmektedir. Bu maddenin istisnası ancak Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleşir.

PROJ 303 dersinden başarılı olmak, YBF öğrencileri için mezuniyet koşuludur.

Öğrenciler PROJ 303 dersine kayıt yaptırdıktan sonra dersten çekilebilirler.  PROJ 303 dersinden çekilebilmek için Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereklidir.  Dersten çekilmek için son tarih yaz dönemi final not girişlerinin son günüdür. Bu durumda öğrencinin notu "W" olur. YBF öğrencileri mezuniyet için PROJ 303 dersini tekrar almak zorundadır.

Staj en erken akademik takvimde belirtilen yılsonu final sınavlarından sonra başlar ve akademik dönem açılış tarihinden önce bitmesi gerekir.

1. Derse Kayıt
 
 ÖK,  PROJ 303 ders kayıtları için Öğrenci Bilgi Sistemini Information System / Students üzerinden açarak öğrencilere bu konuda duyuruda bulunur.
 Öğrenciler, bahar dönemi ders kayıtları veya ders ekleme-bırakma tarihlerinde yaz dönemi için Information System / Students üzerinden  PROJ 303 dersine kaydolurlar. 

 2. Staj Başvurusu ve Staj Sonucunun Değerlendirilmesi
  
 PROJ 303 dersine kaydolmuş öğrenciler staj yapabilecekleri yurt içi veya yurt dışı kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek taleplerini bildirirler. Öğrenciler stajlarını yurtiçinde-yurtdışında, bir şirkette veya bir sivil toplum kuruluşunda gerçekleştirebilirler.

 PROJ 303 dersine kaydolmuş ve staj için kurum/kuruluşlardan kabul görmüş öğrenciler, PROJ 303 Online Management System üzerinden "New Internship Project Formunu" online olarak doldurmakla  yükümlüdürler.

Öğrenci, staj yapacağı kurum ya da kuruluşta gerçekleştireceği projenin tanımını ve diğer bilgileri New Internship Project Formunda belirtir. Belirtilen proje tanımı, stajı onaylayacak ve değerlendirecek Staj Danışmanının e-posta adresine otomatik olarak gönderilir.

Staj Danışmanı, proje tanımına bakarak projeye "onay veya red" verir. Bu bilgi sistem tarafından  otomatik olarak öğrencinin  e-posta adresine gönderilir.

Projesi onaylanan öğrenci stajına başlayabilir. Projesi reddedilen öğrenci ise, başka bir proje bularak Staj Başvuru Formunda yeniden proje tanımını yazmalı ve Staj Danışmanından onay beklemelidir.

Kurum veya kuruluştan talep edilmesi halinde, Staj Ofisi tarafından öğrencilere kabul edildikleri kurum ve kuruluşa teslim edilmek üzere Zorunlu Staj Belgesi verilir.

Öğrencilerin yurt içinde zorunlu stajları süresince ödenmesi gereken İş Kazası ve Meslek Hastalıkları sigorta primleri Üniversite tarafından karşılanır. Stajını Türkiye’de tamamlayacak öğrenciler staja başlamalarından en geç bir hafta önce SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi için staj yapacaklar firmanın ismini ve staj başlangıç – bitiş tarihini Staj Ofisine e-posta ile bildirmekle yükümlüdürler.

3. Staj Bitiminde

Öğrenciler, kurum veya kuruluşa istenilen belgeleri teslim ederek, stajlarını aşağıda belirtilen süreler içerisinde tamamlarlar.

PROJ 303 dersine kayıtlı YBF öğrencileri için staj süresi en az 4 haftadır (20 iş günü) ve bölünemez.  Resmi tatiller staj süresine dahil değildir.

Staj Ofisi tarafından ilgili kurum/kuruluşa (firma kodu ve şifresi ile birlikte) web üzerinden elektronik olarak Öğrenci Değerlendirme Formu gönderilerek, öğrencinin staj süresince gösterdiği performansın değerlendirilmesi istenir. Kurum/kuruluş tarafından doldurulan bu form, elektronik olarak PROJ 303 Online Management Sisteme düşer.  

PROJ 303 dersini tamamlayan öğrenciler Staj Final Raporlarını ilgili formatta hazırlarlar.

4. Staj Final Raporu Formatı

PROJ 303 Staj Final Raporu formatı için tıklayınız.

Önemli Tarihler:

PROJ 303 Online Management Sistemin açılış tarihi:                               19 Şubat, Pazartesi 2018
Öğrencilerin sisteme proje girebilecekleri son tarih:                               3 Ağustos, Cuma 2018
Raporun sisteme yüklenebileceği son tarih:                                              14  Eylül, Cuma 2018

Turkish