PROJ 302 Lisans Yaz Stajı (MDBF) Dersi

PROJ 302 MDBF tarafından lisans öğrencileri için sunulan kredisiz staj dersleridir.    


PROJ 302 dersi  sadece yaz dönemlerinde açılan ve ücrete tabii olmayan derslerdir.       

PROJ 102; PROJ 302 dersinin ön-yan koşuludur. 2017- 2018 akademik yılı "PROJ 302 Yaz Stajı" ders kayıtlarından itibaren uygulanmak üzere, PROJ 302 dersi  önkoşulu "PROJ 201  Proje" dersini tamamlamış olmak ve  üçüncü sınıfı tamamlamış olmak  olarak değiştirilmiştir.

2018-2019 akademik yılı yaz dönemi itibarı ile yaz dönemi Lisans Araştırma Projesi (PURE) zorunlu stajın iki haftasına sayılabilecektir.

PROJ 302 dersine kayıt olabilmek için MDBF Lisans Diploma Programlarından birine yerleştirilmiş olmak  gerekmektedir. Bu maddenin istisnası ancak Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleşir.     

2014- 2015 girişli öğrencilerden itibaren, yaz döneminde PROJ 302 ile aynı anda yaz okulundan ders alınamayacaktır. 

PROJ 302 dersinden başarılı olmak, MDBF öğrencileri için mezuniyet koşuludur.        
        
Öğrenciler, PROJ 302  dersine kayıt yaptırdıktan sonra dersten çekilebilirler. Ancak PROJ 302 dersinden çekilebilmek için Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereklidir. 
Dersten çekilmek için son tarih yaz dönemi final not girişlerinin son günüdür. Bu durumda öğrencinin notu "W" olur. MDBF öğrencileri mezuniyet için PROJ 302 dersini tekrar almak zorundadır.

Resmi tatiller staj süresine dahil değildir.

Staj en erken akademik takvimde belirtilen yılsonu final sınavlarından sonra başlar ve akademik dönem açılış tarihinden önce bitmesi gerekir.

1. Derse Kayıt   

ÖK, PROJ 302  ders kayıtları için Öğrenci Bilgi Sistemini Information System / Students üzerinden açarak öğrencilere bu konuda duyuruda bulunur. Öğrenciler bahar dönemi ders kayıtları veya ders ekleme -bırakma tarihlerinde yaz dönemi için Information System / Students üzerinden PROJ 302  dersine kaydolurlar.

2. Staj Başvurusu ve Staj Sonucunun Değerlendirilmesi   
   
PROJ 302  dersine kaydolmuş öğrenciler staj yapabilecekleri yurt içi veya yurt dışı kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek taleplerini bildirirler. Öğrenciler stajlarını:

  • Yurtiçinde bir şirkette veya
  • Yurtdışında bir şirkette veya
  • Yurtdışında bir üniversitede

gerçekleştirebilirler.

PROJ 302 dersine kaydolmuş ve staj için kurum/kuruluşlardan kabul görmüş öğrenciler, PROJ 302 Online Management System üzerinden "New Internship Project Formunu" online olarak doldurmakla  yükümlüdürler.   

Öğrenci, staj yapacağı kurum ya da kuruluşta gerçekleştireceği projenin tanımını ve diğer bilgileri "New Internship Project Formunda" belirtir. Belirtilen proje tanımı, stajı onaylayacak ve değerlendirecek Staj Danışmanının  e-posta adresine otomatik olarak gönderilir. 

Projeyi değerlendirecek Staj Danışmanı  proje tanımına bakarak projeye "onay veya red" verir. Bu bilgi sistem tarafından  otomatik olarak öğrenciye bildirilir.

Projesi onaylanan öğrenci stajına başlayabilir. Projesi reddedilen öğrenci ise, başka bir proje bularak New Internship Project Formunda yeniden proje tanımını yazmalı ve Staj Danışmanından onay beklemelidir.  

Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin staj projeleri ve proje raporlarında uymaları gereken ek kurallar aşağıdaki kılavuzlarda açıklanmıştır: 

Endüstri  Mühendisliği Staj Kılavuzu 

Endüstri  Mühendisliği Staj Rapor& Poster & Özet Kılavuzu

Bu konulardaki soruların danışman öğretim üyelerine yöneltilmesi gerekmektedir.

Endüstri Mühendisliği programında geçmiş yıllarda red ve kabul almış bazı proje tanımları için tıklayınız.

Kurum veya kuruluştan talep edilmesi halinde, Staj Ofisi tarafından öğrencilere kabul edildikleri kurum ve kuruluşa teslim edilmek üzere Zorunlu Staj Belgesi verilir.

Öğrencilerin yurt içinde zorunlu stajları süresince ödenmesi gereken İş Kazası ve Meslek Hastalıkları sigorta primleri Üniversite tarafından karşılanır. Stajını Türkiye'de tamamlayacak öğrenciler staja başlamalarından en geç 1 hafta önce SGK İşe Giriş Bildirgesi için staj yapacakları kurumun ismini, staj başlangıç - bitiş tarihini ve istenilen diğer bilgileri Staj Ofisine e-posta ile bildirmekle yükümlüdürler.

3. Staj Bitiminde
 
Öğrenciler, kurum veya kuruluşa istenilen belgeleri teslim ederek stajlarını aşağıda belirtilen süreler içinde tamamlarlar.
        
PROJ 302 dersine kayıtlı MDBF öğrencileri için staj süresi en az 8 haftadır (40 iş günü). Kuruluşun sağladığı staj süresi 8 haftadan az olduğu takdirde; bu sürenin en az 4 haftası bir kuruluşta tamamlanmak kaydıyla, kalan süre staj danışmanın onayı ile aynı dönemde olmak şartıyla başka bir kurum/kuruluşta tamamlanabilir.  Staj süresinin en az 6 haftası bir kuruluşta tamamlanmak kaydıyla, Staj Danışmanının onayı ile kalan 2 hafta aynı dönemde olmak şartıyla Sabancı Üniversitesi’nde tamamlanabilir.  Resmi tatiller staj süresine dahil değildir.          

       
Staj Ofisi tarafından ilgili kurum/kuruluşa (firma kodu ve şifresi ile birlikte) web üzerinden elektronik olarak Öğrenci Değerlendirme Formu gönderilerek, öğrencinin staj süresince gösterdiği performansın değerlendirilmesi istenir. Kurum/kuruluş tarafından doldurulan bu form, elektronik olarak PROJ 302 Online Management System'e düşer.   

Öğrenciler, stajlarını tamamladıktan sonra projelerinin Final Raporunu ve Digest Raporunu ve ilgili formatta hazırlayarak  PROJ 302 Online Management System'e kayıt ederler. 

Stajını tamamlayan öğrenciler staj projelerini anlatan birer Poster Sunumu hazırlayıp, kendi fakültesindeki öğretim üyeleri ve diğer öğrencilerle paylaşırlar ve PROJ 302 Online Management System'e yüklerler. Poster sunumları sadece MDBF öğrencileri için geçerlidir. 

4. Staj Raporları Formatı:

PROJ 302 Staj Raporları formatı için tıklayınız.

Önemli Tarihler:

PROJ 302 Online Management System açılış tarihi:                                   19 Şubat, Pazartesi 2018

Öğrencilerin sisteme yeni proje girebilecekleri son tarih:                        10 Ağustos, Cuma 2018

Final Raporlarının sisteme yüklenebileceği son tarih:                               14 Eylül, Cuma 2018

Digest Raporlarının sisteme yüklenebileceği son tarih:                            14 Eylül, Cuma 2018

Posterlerin sisteme yüklenebileceği son tarih:                                           14 Eylül, Cuma 2018

Turkish