Sevgi Sezginer

Sevgi Sezginer – Uluslararası Kariyer Sorumlusu

sevgisezginer@sabanciuniv.edu
Tel: 0216 483 9921
Ofis: Rektörlük G030

  • Uluslararası staj olanaklarının geliştirilmesi
  • Uluslararası öğrenciler için ulusal staj ve kariyer olanaklarının geliştirilmesi
  • Uluslararası öğrencilerin bireysel kariyer gelişimine destek verilmesi
  • Uluslararası Erasmus + Staj hareketliliği süreç takibi
  • IAESTE ve AIESEC staj programı süreçlerinin yürütülmesi
  • Uluslararası staj ve kariyer gelişimi odaklı kurumsal işbirliklerinin yürütülmesi
  • Uluslararası staj rapor ve analizlerinin hazırlanması
  • Uluslararası proje geliştirme süreçlerine destek verilmesi, etkinliklerin takibi ve proje raporlaması
  • Kariyer/staj web sitesinin uluslararası kısmının yönetimi
Turkish