PROJ 300 Lisans Yaz Stajı (SSBF) Dersi

PROJ 300 SSBF tarafından lisans öğrencileri için sunulan kredisiz staj dersleridir.

PROJ 300 dersleri sadece yaz dönemlerinde açılan ve ücrete tabii olmayan derslerdir.

2018-2019 akademik yılı "PROJ 300 Yaz Stajı" ders kayıtlarından itibaren uygulanmak üzere, PROJ 300 Dersi önkoşulu "PROJ 201 veya PROJ 102 Proje"
dersleridir.

PROJ 300 dersine kayıt olabilmek için SSBF Lisans Diploma Programlarından birine yerleştirilmiş olmak  gerekmektedir. Bu maddenin istisnası ancak Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleşir.

PROJ 300 dersinden başarılı olmak, SSBF öğrencileri için mezuniyet koşuludur.

Öğrenciler PROJ 300 dersine kayıt yaptırdıktan sonra dersten çekilebilirler.  PROJ 300 dersinden çekilebilmek için Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereklidir.  Dersten çekilmek için son tarih yaz dönemi final not girişlerinin son günüdür. Bu durumda öğrencinin notu "W" olur. SSBF öğrencileri mezuniyet için PROJ 300 dersini tekrar almak zorundadır.

PROJ 300 dersine kayıtlı SSBF öğrencileri için staj süresi en az 4 haftadır (20 iş günü) ve bölünemez. Resmi tatiller staj süresine dahil değildir. 
Staj en erken akademik takvimde belirtilen yılsonu final sınavlarından sonra başlar ve akademik dönem açılış tarihinden önce bitmesi gerekir.

1. Derse Kayıt
  
 ÖK,  PROJ 300 ders kayıtları için Öğrenci Bilgi Sistemini Information System / Students üzerinden açarak öğrencilere bu konuda duyuruda bulunur.
 Öğrenciler, bahar dönemi ders kayıtları veya ders ekleme-bırakma tarihlerinde yaz dönemi için Information System / Students üzerinden  PROJ 300 dersine kaydolurlar. 

 2. Staj Başvurusu ve Staj Sonucunun Değerlendirilmesi
 
PROJ 300 dersine kaydolmuş öğrenciler staj yapabilecekleri yurt içi veya yurt dışı kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek taleplerini bildirirler.
Öğrenciler stajlarını yurtiçinde / yurtdışında bir şirkette veya yurtiçinde / yurtdışında Sabancı Üniversitesi dışında başka bir üniversitede gerçekleştirebilirler.

SSBF programında kayıtlı ve başarı koşulunu (Akademik Staj başvurusu için öğrencilerin güz dönemi sonunda en az 3.00 GNO sağlaması gerekir.) sağlayan öğrenciler Sabancı Üniversitesi'nden bir Öğretim Üyesinin denetiminde üniversite içinde veya dışında sürdürülmekte olan bir araştırma projesinde görev alarak zorunlu staj yükümlülüklerinin Akademik Staj olarak yerine getirebilirler. Akademik Staj hakkında bilgi için tıklayınız.

PROJ 300 dersine kaydolmuş ve staj için kurum/kuruluşlardan kabul görmüş öğrenciler, PROJ 300 Online Management System üzerinden "New Internship Project Formunu" online olarak doldurmakla  yükümlüdürler.

Öğrenci, staj yapacağı kurum ya da kuruluşta gerçekleştireceği projenin tanımını ve diğer bilgileri New Internship Project Formunda belirtir. Belirtilen proje tanımı, stajı onaylayacak ve değerlendirecek Staj Danışmanının e-posta adresine otomatik olarak gönderilir.

Staj Danışmanı, proje tanımına bakarak projeye "onay veya red" verir. Bu bilgi sistem tarafından  otomatik olarak öğrencinin  e-posta adresine gönderilir.

 Projesi onaylanan öğrenci stajına başlayabilir. Projesi reddedilen öğrenci ise, başka bir proje bularak Staj Başvuru Formunda yeniden proje tanımını yazmalı ve Staj Danışmanından onay beklemelidir.

Kurum veya kuruluştan talep edilmesi halinde, Staj Ofisi tarafından öğrencilere kabul edildikleri kurum ve kuruluşa teslim edilmek üzere Zorunlu Staj Belgesi verilir.

Öğrencilerin yurt içinde zorunlu stajları süresince ödenmesi gereken İş Kazası ve Meslek Hastalıkları sigorta primleri Üniversite tarafından karşılanır. Stajını Türkiye’de tamamlayacak öğrenciler staja başlamalarından en geç bir hafta önce SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi için staj yapacaklar firmanın ismini ve staj başlangıç – bitiş tarihini Staj Ofisine e-posta ile bildirmekle yükümlüdürler.

3. Staj Bitiminde

Öğrenciler, kurum veya kuruluşa istenilen belgeleri teslim ederek, stajlarını aşağıda belirtilen süreler içerisinde tamamlarlar.
PROJ 300 dersine kayıtlı SSBF öğrencileri için staj süresi en az 4 haftadır (20 iş günü) ve bölünemez. 

Staj Ofisi tarafından ilgili kurum/kuruluşa (firma kodu ve şifresi ile birlikte) web üzerinden elektronik olarak Öğrenci Değerlendirme Formu gönderilerek, öğrencinin staj süresince gösterdiği performansın değerlendirilmesi istenir. Kurum/kuruluş tarafından doldurulan bu form, elektronik olarak PROJ 300 Online Management Sistem'e düşer.  

PROJ 300 dersini tamamlayan öğrenciler Staj Final Raporlarını ilgili formatta hazırlarlar.

4. Staj Final Raporu Formatı

PROJ 300 Staj Final Raporu formatı için tıklayınız.

Önemli Tarihler:

PROJ 300 Online Management Sistemin açılış tarihi:                               19 Şubat, Pazartesi 2018
Öğrencilerin sisteme proje girebilecekleri son tarih:                               3 Ağustos, Cuma 2018
Raporun sisteme yüklenebileceği son tarih:                                              14  Eylül, Cuma 2018

Turkish