Çift Anadal Lisans Yaz Stajı Dersi

1.    Derse Kayıt

ÖK,  PROJ 300- PROJ 302 ve PROJ 303 ders kayıtları için Öğrenci Bilgi Sistemini Information System / Students üzerinden açarak öğrencilere bu konuda duyuruda bulunur. Öğrenciler, bahar dönemi ders kayıtları veya ders ekleme-bırakma tarihlerinde yaz dönemi için Information System / Students üzerinden Anadal programlarının staj dersine kayıt olurlar. 

Çift Anadal Diploma Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu yaz stajı yükümlülükleri; Anadal diploma programı ve Çift Anadal diploma programının zorunlu yaz stajı yükümlülüklerinin birleşiminden oluşacak şekilde tasarlanmak üzere, öğrenciler tek staj dersi ile hem anadal hem de Çift Anadal Diploma programının zorunlu yaz stajı yükümlülüklerini tamamlamalıdır.

Resmi tatiller staj süresine dahil değildir.

Staj en erken akademik takvimde belirtilen yılsonu final sınavlarından sonra başlar ve akademik dönem açılış tarihinden önce bitmesi gerekir.

 2. Staj Başvurusu ve Staj Sonucunun Değerlendirilmesi

Çift Anadal Diploma Programına kaydolmuş öğrenciler staj yapabilecekleri yurt içi veya yurt dışı kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek taleplerini bildirirler.

Çift Anadal Diploma Programına kaydolmuş ve staj için kurum/kuruluşlardan kabul görmüş öğrenciler Anadal ve Çift Anadal programlarının konularını içeren ortak bir staj projesini, PROJ 304 Çift Anadal Management System üzerinden "New Internship Project Formunda" belirtir. Belirtilen proje tanımı, stajı onaylayacak ve değerlendirecek her iki programın Staj Danışmanlarının e-posta adresine otomatik olarak gönderilir.

Staj Danışmanları, proje tanımına bakarak projeye "onay veya red" verir. Bu bilgi sistem tarafından  otomatik olarak öğrencinin  e-posta adresine gönderilir.

Projesi her iki programın staj danışmanı tarafından onaylanan öğrenci stajına başlayabilir. Projesi reddedilen öğrenci ise, başka bir proje bularak Staj Başvuru Formunda yeniden proje tanımını yazmalı ve Staj Danışmanlarından onay beklemelidir.
Kurum veya kuruluştan talep edilmesi halinde, Staj Ofisi tarafından öğrencilere kabul edildikleri kurum ve kuruluşa teslim edilmek üzere Zorunlu Staj Belgesi verilir.

Öğrencilerin yurt içinde zorunlu stajları süresince ödenmesi gereken İş Kazası ve Meslek Hastalıkları sigorta primleri Üniversite tarafından karşılanır. Stajını Türkiye’de tamamlayacak öğrenciler staja başlamalarından en geç bir hafta önce SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi için staj yapacaklar firmanın ismini ve staj başlangıç – bitiş tarihini Staj Ofisine e-posta ile bildirmekle yükümlüdürler.

3. Staj Bitiminde

Öğrenciler, kurum veya kuruluşa istenilen belgeleri teslim ederek, stajlarını aşağıda belirtilen süreler içerisinde tamamlarlar.

ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI MDBF
MDBF
MDBF
SSBF veya YBF
YBF
SSBF
Staj Süresi 8 Hafta (40 iş günü) 8 Hafta (40 iş günü) 4 Hafta (20 iş günü)

Resmi tatiller staj süresine dahil değildir.

Stajın aynı yaz döneminde tamamlanması gerekir.

Staj Ofisi tarafından ilgili kurum/kuruluşa (firma kodu ve şifresi ile birlikte) web üzerinden elektronik olarak Öğrenci Değerlendirme Formu gönderilerek, öğrencinin staj süresince gösterdiği performansın değerlendirilmesi istenir. Kurum/kuruluş tarafından doldurulan bu form, elektronik olarak PROJ 304 Çift Anadal Management System 'e düşer.  

4.    Staj Final Raporu Formatı

Stajını tamamlayan öğrenciler, staj süresi daha uzun olan programın rapor formatında raporlarını tamamlarlar.

ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI MDBF
MDBF
MDBF
SSBF veya YBF
YBF
SSBF
Rapor Formatı MDBF
(Digest Rapor-
Final Rapor- Poster)
MDBF
(Digest Rapor-
Final Rapor- Poster)
Final Rapor

Turkish